LØREN OG REFSTAD SKOLES MUSIKKORPS

ØVELSER

 

 Fellesøvelser hver onsdag. 

 

 Aspirantkorpset  kl. 16.00 til 17.00.
 Juniorkorpset  kl. 18.00 til 19.30.
 Hovedkorpset  kl. 18.00 til 20.30.

 

Vi minner om at alle musikanter skal være på plass og klar til å starte øvelsen på oppgitte tidspunkt.

 

Om noen ikke kan komme så skal det meldes til vedkommende som har korpsvakt, denne listen finner dere under Vaktliste Øvinger.