LØREN OG REFSTAD SKOLES MUSIKKORPS

Politiattest

Krav om politiattest i Løren Skoles Musikkorps

 

Fra og med 1. oktober 2009 er det krav til frivillige organisasjoner om at alle som er i et ansvar- og/eller tillits- forhold ovenfor mindreårige/utviklingshemmede må fremlegge politiattest. Norges Musikkorps Forbund og Oslo Musikk-og Kulturskole har sendt ut rammer og retningslinjer for skolekorpsene.

 

I Løren Skoles Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvars- forhold overfor musikantene skal fremskaffe politiattest. I praksis betyr det at følgende grupper må legge fram politiattest:

  • Dirigenter
  • Instruktører

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting av politiattest gjøres som følger:

  1. Søknadsskjema kan lastes ned fra www.musikkorps.no/politiattest eller følgende link.
  2. Søknaden om politiattest fylles ut av søker og sendes/leveres til korpsleder,  som fyller ut for korpset og sender søknadene samlet til politiet.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Korpsleder

Personer som har politiattest som er mindre enn ett år gammel, trenger ikke skaffe ny, men kan legge fram den de allerede har. 

Personer ned til 15 år må legge fram politiattest, men for umyndige må søknaden underskrives av foresatte.

 

 

Løren Skoles Musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor musikantene.